ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda alüminyum profil ürünleri üretmek.
  • Ulusal/ Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak.
  • Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapmak.
  • Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştırmak.
  • Süreçlerimizi risk odaklı yaklaşım ile yönetip, sürekli iyileştirmek.
  • Ürün emniyeti ve ürün sorumluluğu kapsamında ürünlerimizin üretiminde ve kullanımında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar nedeniyle müşteri zinciri içinde yer alan tüm firma ve şahısların üretim faaliyetlerinin, mallarının ve canlarının zarar görmesini engellemek-en aza indirgemek amacıyla uygulanacak reaksiyonları ve yetki sorumlulukları belirlemek.
  • Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak.
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak.
  • Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmak. Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileştirmek.

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş Ailesi olarak; hep birlikte, hepimiz için, ülkemiz için, dünyamız için söz veriyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı