BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Bilgi Yönetim yapımız, şirketin her kademesinde yer alan liderlerinin etkili ve zamanında karar almalarını sağlamak amacıyla bilgiyi toplar, sınıflandırır, ilgilileri ile paylaşır ve bilginin güvenliği sağlanır.
 • Bilgi ve Bilgi Sistemleri, yenileşimi sağlamak ve yeni çalışma tarzlarını oluşturmak amacıyla kullanılır.
 • Bilgiler, elektronik veya basılı ortamda saklanır, yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır ve yedeklenir.
 • Elektronik sistemler entegre bir şekilde çalıştırılarak verilerin bütünselliği sağlanır.
 • Kullanılan sistemlerin güncelliği takip edilir ve güncellemeler zamanında yapılır.
 • Teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde takibi yapılarak, kullanılan sistemler ve donanımlar teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenir.
 • Çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimleri için ihtiyaç duyduğu sistem ve donanım ihtiyaçları temin edilir.
 • Dış paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmeleri sağlanır.
 • Çalışanlar, görev ve sorumluluklarına uygun olarak yetkilendirilir ve bilgiye erişimleri sağlanır.
 • Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirliği yönetiminin her aşamasında dikkate alınır. Bilgi ihlalleri zamanında ele alınır.
 • Acil durumlar için farklı senaryolar için farklı planlar oluşturularak beklenmeyen durumlar için önlemler alınır.
 • Bilginin güvenliğini sağlamak için güncel sistemler, uygulamalar ve ekipmanlar kullanılır.
 • Yasa ve regülasyonlar ile ilgili düzenlemeleri sistemlere yansıtarak, sistemler yasalara uygun hale getirilir.

Yönetim Kurulu Başkanı